Detect Compatible OG — Better Share on Social Media
WordPress / Plugin Version

OG — Better Share on Social Media WP Plugin Versions compatible with WP 5.0

Plugin Version Required WP Required PHP Updated Actions
OG — Better Share on Social Media 3.2.3 5.0 7.0 2023-06-09 CodeDownload
OG — Better Share on Social Media 3.2.2 5.0 2023-05-30 CodeDownload
OG — Better Share on Social Media 3.2.1 5.0 2023-05-11 CodeDownload
OG — Better Share on Social Media 3.2.0 5.0 2023-04-18 CodeDownload
OG — Better Share on Social Media 3.1.9 5.0 2023-03-30 CodeDownload
OG — Better Share on Social Media 3.1.8 5.0 2022-11-08 CodeDownload
OG — Better Share on Social Media 3.1.7 5.0 2022-08-16 CodeDownload
OG — Better Share on Social Media 3.1.6 5.0 2022-08-05 CodeDownload
OG — Better Share on Social Media 3.1.5 5.0 2022-06-23 CodeDownload
OG — Better Share on Social Media 3.1.4 5.0 2022-06-02 CodeDownload
OG — Better Share on Social Media 3.1.3 5.0 2022-05-11 CodeDownload
OG — Better Share on Social Media 3.1.2 5.0 2022-04-21 CodeDownload
OG — Better Share on Social Media 3.1.0 5.0 2022-02-24 CodeDownload
OG — Better Share on Social Media 3.1.1 5.0 2022-02-24 CodeDownload
OG — Better Share on Social Media 3.0.3 5.0 2022-02-23 CodeDownload
OG — Better Share on Social Media 3.0.2 5.0 2022-02-17 CodeDownload
OG — Better Share on Social Media 3.0.1 4.6 2022-02-10 CodeDownload
OG — Better Share on Social Media 3.0.0 4.6 2022-02-09 CodeDownload
OG — Better Share on Social Media 2.9.8 4.6 2022-02-08 CodeDownload
OG — Better Share on Social Media 2.9.9 4.6 2022-02-08 CodeDownload